Ακροβατική Γυμναστική

Ακροβατική Γυμναστική

Η ακροβατική γυμναστική είναι ομαδικό άθλημα της οποίας τα προγράμματα εκτελούνται από ζευγάρια γυναικών, ζευγάρια ανδρών, μικτά ζευγάρια, τριάδες γυναικών και τετράδες ανδρών.

Η ακροβατική είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα αθλήματα της γυμναστικής διότι εμπεριέχει τρία πολύ σημαντικά στοιχεία: τις ατομικές  ασκήσεις εδάφους (βλέπε ενόργανη εδάφους), τις ομαδικές ακροβατικές ασκήσεις (πυραμίδες) και το χορογραφικό στοιχείο παρουσίασης του προγράμματος (ρυθμική γυμναστική, μπαλέτο). Ένας αθλητής της ακροβατικής γυμναστικής προϋποθέτει άψογο μυϊκό συντονισμό και απόλυτο έλεγχο του σώματος για να μπορέσει να εκτελέσει τόσο ασκήσεις ισορροπίας όσο και ακροβατικές ασκήσεις ταχύτητας και περιστροφών.

Στην ακροβατική υπάρχουν τριών ειδών προγράμματα

Το πρώτο πρόγραμμα περιλαμβάνει ασκήσεις ισορροπίας, το δεύτερο δυναμικές ασκήσεις δηλαδή πετάγματα στον αέρα με περιστροφές ή όχι σε εγκάρσιο, οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα, και το τρίτο είναι το μικτό πρόγραμμα που περιλαμβάνει στοιχεία και από τα δύο.

Στο σύλλογο μας εκτελείται αγωνιστική ακροβατική γυμναστική, με πολυπληθείς ομάδες που συμμετέχουν σε πανελλήνια πρωταθλήματα.