Free Running

Free Running

Το Freerunning είναι η τέχνη της ελεύθερης σωματικής έκφρασης, χωρίς περιορισμούς και όρια. Αποσκοπεί στην ομορφιά, τη χάρη, και την ομαλότητα της κίνησης.

Ο free-runner προπονείται ώστε να μπορεί να κινείται ελεύθερα στο περιβάλλον, αστικό ή μη, και να μπορεί να εκφράζει τον εαυτό μέσω της διάδρασης με τα διάφορα αντικείμενα του χώρου. Ο ιδρυτής και δημιουργός του Freerun' είναι ο Sébastien Foucan.

H βασική διαφορά του parkour από το freerunning είναι ότι το πρώτο έχει ως βασικά στοιχεία τα περάσματα (vaults), τις προσγειώσεις με ακρίβεια (precisions), ισορροπία (balance) αερόβια και αναερόβια αντοχή ενώ το δεύτερο συνδυάζει τα παραπάνω με εντυπωσιακές ασκήσεις από την ενόργανη γυμναστική όπως σάλτα (flips) περιστροφές και άλλες ασκήσεις σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα τόσο στο έδαφος όσο και στους τοίχους.