Πρόσβαση

Με μετρό

Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας, μαζί με

- λεωφ. 405, προορισμός στ. ΠΑΛ.ΛΑΤΟΜΕΙΟ
- λεωφ. 451, προορισμός στ. ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ + 250μ περπάτημα (πάνω στην Ανδρέα Παπανδρέου)
- λεωφ. 447, προορισμός στ. ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΕΩΣ + 350μ περπάτημα

________________________________________________________

Με προαστιακό

Στ. Πεντέλης, μαζί με

- λεωφ. 450, προορισμός στ. ΠΑΛ.ΛΑΤΟΜΕΙΟ
- λεωφ. 460, προορισμός στ. ΣΤΡΟΦΗ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ + 250μ περπάτημα (πάνω στην Ανδρέα Παπανδρέου)
- λεωφ. 461, προορισμός στ. ΣΤΡΟΦΗ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ + 250μ περπάτημα (πάνω στην Ανδρέα Παπανδρέου)
________________________________________________________

Με λεωφορείο (γειτονικά προάστια)

- Από Χαλάνδρι
447, προορισμός στ. ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΕΩΣ + 350μ περπάτημα
450 (από λεωφ. Πεντέλης), προορισμός στ. ΠΑΛ.ΛΑΤΟΜΕΙΟ
451 (από Δουκίσσης Πλακεντίας), προορισμός στ. ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ + 250μ περπάτημα (πάνω στην Ανδρέα Παπανδρέου)
460 (από λεωφ. Πεντέλης), προορισμός στ. ΣΤΡΟΦΗ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ + 250μ περπάτημα (πάνω στην Ανδρέα Παπανδρέου)
461 (από λεωφ. Πεντέλης ή Δουκίσσης Πλακεντίας), προορισμός στ. ΣΤΡΟΦΗ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ + 250μ περπάτημα (πάνω στην Ανδρέα Παπανδρέου)

- Από Νέα Πεντέλη
530, προορισμός στ. ΣΤΡΟΦΗ + 500μ περπάτημα (πάνω στην Ανδρέα Παπανδρέου)
446, προορισμός στ. ΜΠΟΜΠΟΛΑ + 850μ περπάτημα
450, προορισμός στ. ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ + 250μ περπάτημα (πάνω στην Ανδρέα Παπανδρέου)
451, προορισμός στ. ΠΑΛ.ΛΑΤΟΜΕΙΟ

- Από Παλαιά Πεντέλη
446, προορισμός στ. ΜΠΟΜΠΟΛΑ + 850μ περπάτημα
460, προορισμός στ. ΔΙΑΣΤ.ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ + 250μ περπάτημα (πάνω στην Ανδρέα Παπανδρέου)
461, προορισμός στ. ΔΙΑΣΤ.ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ + 250μ περπάτημα (πάνω στην Ανδρέα Παπανδρέου)

- Από Μαρούσι
410, προορισμός στ. ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ + 500μ περπάτημα (πάνω στην Ανδρέα Παπανδρέου)
446, προορισμός στ. ΣΤΡΟΦΗ + 500μ περπάτημα (πάνω στην Ανδρέα Παπανδρέου)

- Από Βριλήσσια
405 (από Ηρακλείτου), προορισμός στ. ΠΑΛ.ΛΑΤΟΜΕΙΟ
447, προορισμός στ. ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΕΩΣ + 350μ περπάτημα
451 (από μετρό ή Ηρακλείτου), προορισμός στ. ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ + 250μ περπάτημα (πάνω στην Ανδρέα Παπανδρέου)

- Από Κηφισιά
530, προορισμός στ. ΣΤΡΟΦΗ + 500μ περπάτημα (πάνω στην Ανδρέα Παπανδρέου)